INTERNETOVÁ PŮJČOVNA KNIH

ZDARMA

Právní informace

Přestože si stále mnoho uživatelů internetových stránek neuvědomuje, jak snadno lze o nich získat osobní informace, tak provozovatel webu Knihy naděje respektuje a aktivně chrání soukromí svých klientů. Dodržujeme všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Evidence návštěv

Pokud navštívíte webové stránky Knihy naděje, server tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely uloží adresu Vašeho počítače, název Vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče. Takto získané informace slouží pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb a nejsou využívány ke komerčním účelům.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Image21Od návštěvníků webových stránek Knihy naděje získává provozovatel stránek osobní údaje, včetně e-mailové adresy výhradně při on-line nákupu, rezervacích, registraci do soutěží, poskytování různých on-line zákaznických služeb apod. Takto získané osobní údaje používáme k účelům, k nimž jste nám je poskytli.

Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, k nabídce a doručení zboží či služeb. Pokud si nepřejete nabídky dostávat, dejte nám vědět. Abychom Vám mohli naši nabídku nebo zboží doručit, je nutné, abychom Vaše jméno, příjmení a adresu předali za tímto účelem přepravní společnosti. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte informujte nás. S Vaším souhlasem používáme k nabídce a doručení zboží a služeb i Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel a správce serveru Knihy naděje provádí automatické nebo manuální zpracování Vašich osobních údajů, případně touto činností pověřuje další zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Garantujeme Vám všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Informace zasílané poštou

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím.

Jsme si vědomi toho, že řada z Vás nechce zadávat a posílat své osobní údaje e-mailem nebo přes internet, a proto nabízíme poštovní adresu pro písemný styk:

KNIHY NADĚJE
Nová 260
691 83 Jevišovka
Česká republika

Zásady ochrany osobních údajů v reklamním systému Google AdSense

Stránky Knihy naděje mohou zobrazovat i reklamu Google AdSense poskytovanou společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás mohou zajímat.

Společnost Google (jako dodavatel) používá k zobrazování reklam soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na webových stránkách nalézajících se na internetu.

Soubor cookie DART společnosti DoubleClick používá služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkách účastníků zobrazujících reklamy AdSense pro obsah. Jakmile uživatel navštíví webovou stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu nebo na ni klikne, může být do prohlížeče tohoto koncového uživatele vyslán soubor cookie. Údaje nashromážděné z těchto souborů cookie umožňují účastníkům služby AdSense lépe poskytovat a spravovat reklamy na svých stránkách i v rámci celého internetu.

Provozovatel webu Knihy naděje, který může zobrazovat reklamu Google AdSense, nemá s tímto sběrem dat nic společného. Za sběr informací nese plnou zodpovědnost společnost Google.

Pokud nechcete, aby o vás byla shromažďována tato data, můžete si ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript.

Vlastnická práva, obchodní značky a přenesené materiály

Veškerý obsah těchto stránek (včetně informací, tabulek, dat, textů, fotografií, obrázků, hudby, zvukových záznamů, software) a všechny zde zveřejněné dokumenty podléhají autorskému právu (copyright). Obchodní značky, názvy výrobků, loga a ostatní duchovní vlastnictví je majetkem provozovatele webu Knihy naděje nebo vlastníků takového obsahu. S vyjímkou v zákonech výslovně uvedených vyjímek není možno obsah těchto stránek používat, kopírovat, měnit, překládat, distribuovat a jinak užívat bez předchozího písemného souhlasu provozovatele webu Knihy naděje nebo majitele příslušného obsahu.

Obchodní značky, jména výrobků, loga a servisní značky (Trademark(s)) použité na těchto stránkách a podstránkách jsou vlastněny provozovatelem webu Knihy naděje nebo majiteli příslušných obchodních značek. S vyjímkou v zákonech výslovně uvedených vyjímek není možno obchodní značku používat, kopírovat, měnit, překládat, distribuovat a jinak užívat bez předchozího písemného souhlasu provozovatele webu Knihy naděje nebo majitele obchodní značky.

Jakékoli materiály, informace nebo myšlenky, které přenesete nebo pošlete z těchto stránek nebo jejich podstránek jsou považovány za veřejné. Provozovatel webu Knihy naděje nepřejímá žádnou odpovědnost a/nebo závazky plynoucí z používání důvěrných informací z přeneseného materiálu, studia, hodnocení nebo využití přeneseného materiálu a/nebo požadavku na odškodnění třetí stranou. Provozovatel webu Knihy naděje může volně používat dle vlastního uvážení všechny přenesené materiály.

Copyright © Knihy naděje 2015. All Rights Reserved.